Informacje dotyczące świadczeń i wsparcia finansowego w przypadku utraty członka rodziny

Świadczenia wypłacane przez islandzki zakład ubezpieczeń społecznych /Tryggingastofnun/ z tytułu śmierci bliskiej osoby

Świadczenia z tytułu śmierci współmałżonka /renta rodzinna/ są wypłacane pozostającemu przy życiu współmałżonkowi w wieku poniżej 67roku życia przez 6 miesięcy oraz dodatkowo świadczenie przez okres od 12 do 36 miesięcy, jeśli na jego utrzymaniu pozostają dzieci poniżej 18 roku życia, a uzyskiwane dochody są poniżej określonego poziomu.

Renta rodzinna na dzieci jest wypłacana, jeśli zmarły pozostawił dzieci w wieku poniżej 18 lat. W przypadku młodych ludzi, którzy się uczą wypłacana jest do 20 roku życia, wówczas kwota świadczenia trafia bezpośrednio do młodzieży. Renta na dzieci i stypendium edukacyjne nie są uzależnione od dochodów.

Dodatek na gospodarstwo domowe jest wypłacany pozostałemu przy życiu współmałżonkowi, który jest jedynym żywicielem rodziny i korzysta z renty inwalidzkiej lub świadczenia rehabilitacyjnego, które podlegają gwarancji minimalnego dochodu. Jeżeli pozostały przy życiu współmałżonek jest emerytem, może być uprawniony do dodatku na gospodarstwo domowe.

Zasiłek macierzyński jest wypłacany samotnym rodzicom, którzy mają na utrzymaniu dwoje lub więcej dzieci w wieku poniżej 18 lat. Wypłata zasiłku zostaje wstrzymana w przypadku zmiany w sytuacji rodzinnej.

O świadczenia te można ubiegać się przez stronę internetową Tryggingastofnun  https://www.tr.is

Świadczenia ze związków zawodowych

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest przez większość organizacji związkowych. Związki zawodowe zazwyczaj prowadzą fundusze chorobowe, z których wypłacany jest m.in. zasiłek dla wspómałżonka lub dzieci w wieku lat 18 i młodszych. Zasady wypłacania zasiłku i jego wysokość mogą się różnić w zależności od związku zawodowego. Należy skontaktować się z konkretnym związkiem zawodowym w celu uzyskania aktualnych informacji.

Wynagrodzenie zmarłego współmałżonka

Pozostały przy życiu małżonek często ma prawo do wynagrodzenia zmarłego przez okres do trzech miesięcy od daty śmierci. Pracodawca powinien udzielić informacji w tej sprawie. Istnieje również możliwość skontaktowania się z związkiem zawodowym, do którego należała osoba zmarła i zapoznania się z aktualnymi przepisami dotyczącymi takiej sytuacji.

Ulga podatkowa /Skattstjórinn/

Pozostały przy życiu małżonek może korzystać z karty podatkowej zmarłego przez dziewięć miesięcy od daty śmierci współmałżonka. 

Możliwe jest złożenie wniosku o obniżenie podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości w związku ze śmiercią współmałżonka, jeśli zostanie wykazany brak stabilności finansowej spowodowany śmiercią.

Urząd skarbowy udziela ulgi na pokrycie kosztów pogrzebu. Ulga udzielana jest jako obniżenie podatku dochodowego o ustaloną kwotę. Przyznawana jest jednorazowo osobie, która poniosła koszty pogrzebu bez względu na rodzaj powiązania z osobą zmarłą. Wniosek o ulgę składany jest wraz z zeznaniem podatkowym.

Urząd Komisarza Okręgu /Sýslumenn/

Dodatek dla sierot

Urząd Komisarza Okręgu udziela wsparcia finansowego dzieciom, które straciły rodzica.  O dopłaty można występować w takich sytuacjach jak chrzest, bierzmowanie, zakup okularów korekcyjnych, leczenie ortodontyczne, choroba itp. Więcej informacji tutaj

UWAGA: Należy uważnie zapoznać się z zasadami przyznawania wsparcia

Urząd miejski /Borgar-og bæjarskrifstofur/

Podatek od nieruchomości i podatek gminny mogą ulec obniżeniu, jeśli przychody pozostałego przy życiu współmałżonka są poniżej określonego progu.

Gminna pomoc społeczna /Félagsþjónusta sveitarfélaga/

Można ubiegać się o pomoc finansową na pokrycie kosztów pogrzebu w przypadku niskich dochodów i trudnych warunków socjalnych. 

Lokað yfir hátíðirnar

Sorgarmiðstöð verður lokuð frá 25. desember til 2. janúar. Ef erindið er brýnt má hringja í neyðarsíma okkar 862 4141

Á heimasíðu Sorgarmiðstöðvar eru notaðar kökur (e. cookies). » meira