Akt zgonu

  • Akt zgonu wydaje szpital, w którym zmarła bliska nam osoba lub lekarz, który się nią opiekował.
  • Akt zgonu wydawany jest jedynie osobie z najbliższej rodziny, współmałżonkowi lub innemu bliskiemu krewnemu.
  • Akt zgonu jest podstawą do zgłoszenia śmierci i jej przyczyny w Urzędzie Komisarza Okręgu, a następnie w Krajowym Rejestrze Ewidencji Ludności.
  • Członkowie najbliższej rodziny są odpowiedzialni za przekazanie aktu zgonu najbliższemu Urzędowi Komisarza Okręgu w miejscu, w którym zmarły zamieszkiwał w chwili śmierci.
  • Jeżeli zmarły zamieszkiwał za granicą, akt zgonu należy przedłożyć w Urzędzie Komisarza w okręgu, w którym odbędzie się pogrzeb.
  • Urząd Komisarza wydaje stosowne potwierdzenie otrzymania aktu zgonu. Potwierdzenie to jest niezbędne, aby móc zorganizować pogrzeb.
  • Komisarz Okręgu przesyła następnie akt zgonu do Krajowego Rejestru Ewidencji Ludności.
  • Urząd Komisarza Okręgu udziela także informacji dotyczących spraw spadkowych oraz pomocy pozostałym spadkobiercom przy podziale majątku.
  • W gesti Urzędu Komisarza pozostaje też zawiadomienie o śmierci wszelkich instytucji finansowych (banków itp.) i wniesienie o zamrożenie depozytów na rachunkach zmarłego.

Odpis aktu zgonu

Wydany akt zgonu deponowany jest w Urzędzie Lekarza Krajowego. Po zarejestrowaniu zgonu wraz z wszelkimi niezbędnymi informacjami w Krajowym Rejestrze Ewidencji Ludności akt zgonu zostaje przesłany do Urzędu Lekarza Krajowego zgodnie z ustawą o aktach zgonu, sekcji zwłok, itp. nr 61/1998.

Konta bankowe

Konta bankowe na nazwisko zmarłego są zamykane z chwilą przedłożenia aktu zgonu. Należy wiec opłacić rachunki i kupić artykuły pierwszej potrzeby zanim dostęp do konta zostanie zamknięty.

W przypadku gdy małżonkowie lub partnerzy posiadali wspólne rachunki bankowe, pozostały przy życiu małżonek lub partner musi otworzyć nowe, indywidualne konto, tak aby wpływające wyngrodzenia i inne wpłaty nie wpływały na wspólne konto.

W chwili, gdy pozostały przy życiu współmałżonek otrzyma pozwolenie z Urzędu Komisarza Okręgu na zamieszkiwanie w nierozprządzonej przez podział majątku wspólnej nieruchomości, dostęp do kont zmarłego może zostać ponownie otwarty.

LÍFSGÆÐASETUR Í ST. JÓ

SUÐURGATA 41, 220 HAFNARFJÖRÐUR

sorgarmidstod@sorgarmidstod.is

Sími: 551 4141

ID: 521118-0400
Konto bankowe: 0513-26-009753

Sponsorowane przez Landlæknisembættið

Tłumaczenie tej broszury jest wspierane przez Miasto Reykjavík

Á heimasíðu Sorgarmiðstöðvar eru notaðar kökur (e. cookies). » meira