Sorgarmiðstöð er lokuð dagana 8. Júlí – 6. ágúst vegna sumarleyfa starfsmanna. Allar pantanir sem berast á þeim tíma eru afgreiddar eftir 6. ágúst.

Ef erindið er brýnt er hægt að hringja í neyðarsíma Sorgarmiðstöðvar 862-4141.

Akt zgonu

  • Akt zgonu wydaje szpital, w którym zmarła bliska nam osoba lub lekarz, który się nią opiekował.
  • Akt zgonu wydawany jest jedynie osobie z najbliższej rodziny, współmałżonkowi lub innemu bliskiemu krewnemu.
  • Akt zgonu jest podstawą do zgłoszenia śmierci i jej przyczyny w Urzędzie Komisarza Okręgu, a następnie w Krajowym Rejestrze Ewidencji Ludności.
  • Członkowie najbliższej rodziny są odpowiedzialni za przekazanie aktu zgonu najbliższemu Urzędowi Komisarza Okręgu w miejscu, w którym zmarły zamieszkiwał w chwili śmierci.
  • Jeżeli zmarły zamieszkiwał za granicą, akt zgonu należy przedłożyć w Urzędzie Komisarza w okręgu, w którym odbędzie się pogrzeb.
  • Urząd Komisarza wydaje stosowne potwierdzenie otrzymania aktu zgonu. Potwierdzenie to jest niezbędne, aby móc zorganizować pogrzeb.
  • Komisarz Okręgu przesyła następnie akt zgonu do Krajowego Rejestru Ewidencji Ludności.
  • Urząd Komisarza Okręgu udziela także informacji dotyczących spraw spadkowych oraz pomocy pozostałym spadkobiercom przy podziale majątku.
  • W gesti Urzędu Komisarza pozostaje też zawiadomienie o śmierci wszelkich instytucji finansowych (banków itp.) i wniesienie o zamrożenie depozytów na rachunkach zmarłego.

Odpis aktu zgonu

Wydany akt zgonu deponowany jest w Urzędzie Lekarza Krajowego. Po zarejestrowaniu zgonu wraz z wszelkimi niezbędnymi informacjami w Krajowym Rejestrze Ewidencji Ludności akt zgonu zostaje przesłany do Urzędu Lekarza Krajowego zgodnie z ustawą o aktach zgonu, sekcji zwłok, itp. nr 61/1998.

Konta bankowe

Konta bankowe na nazwisko zmarłego są zamykane z chwilą przedłożenia aktu zgonu. Należy wiec opłacić rachunki i kupić artykuły pierwszej potrzeby zanim dostęp do konta zostanie zamknięty.

W przypadku gdy małżonkowie lub partnerzy posiadali wspólne rachunki bankowe, pozostały przy życiu małżonek lub partner musi otworzyć nowe, indywidualne konto, tak aby wpływające wyngrodzenia i inne wpłaty nie wpływały na wspólne konto.

W chwili, gdy pozostały przy życiu współmałżonek otrzyma pozwolenie z Urzędu Komisarza Okręgu na zamieszkiwanie w nierozprządzonej przez podział majątku wspólnej nieruchomości, dostęp do kont zmarłego może zostać ponownie otwarty.

Lokað yfir hátíðirnar

Sorgarmiðstöð verður lokuð frá 25. desember til 2. janúar. Ef erindið er brýnt má hringja í neyðarsíma okkar 862 4141

Á heimasíðu Sorgarmiðstöðvar eru notaðar kökur (e. cookies). » meira